ArchiSPI
Cgil Treviso Cgil Spi Treviso Logo ArchiSPI
Venezia - venerdì 01 gennaio 1988

40 anni dello SPI/CGIL